Jak na přípravu: Flat White

Je první duben a já, ač jsem původně plánovala sepsat cosi o rouškách …